DEMO CENTER

DEMONSTRACIJE NAŠIH PRODUKTOV V ŽIVO

Demo center je namenjen prikazu načina gašenja z rešitvami Bonpet, in sicer partnerjem, ter vsem ostalim, ki jih zanima prikaz gašenja različnih medijev ter situacij, kot so npr:

  • Gašenje s samodejno gasilno ampulo.

  • Gašenje z metanjem granate ali ampule.

  • Gašenje z mešanico Bonpet tekočine iz ampule z vodo. (vsi trije oz. štirje prikazi v hiški Bonpet velikosti 8 m3)

  • Gašenje vnetljivih tekočin z gasilnikom, avtomatskim gasilnikom s sprinkler šobo ter s stabilnim sistemom.

  • Gašenje avtomobilskih gum.

  • Gašenje odpadkov z gasilno prikolico.

  • Gašenje v elektro omarici s samodejno gasilno ampulo.

  • Gašenje kuhinjskega olja s sprejem.

  • Gašenje plinske jeklenke z UNP [propan – butan).

  • Gašenje raznih materialov po vnaprejšnjem dogovoru.

Odoo • Text and Image

Vloge demo centra 

 Razvoj in napredek


 Predstavitve 


Izobraževanje