VGRAJENI GASILNI SISTEM 

Enostaven, zanesljiv in nezahteven način za zaščito premoženja pri večjih, odprtih in požarno močneje ogroženih površinah. 

Kupite stabilni sistem Bonpet

Vgrajeni gasilni sistem na tekoče gasilno sredstvo Bonpet projektiramo kot conski vgrajeni gasilni sistem za gašenje, uporablja pa se v zaprtih prostorih. Naprava je namenjena gašenju požarov razreda A, B in F. Vgrajeni gasilni sistem Bonpet poleg samodejnega delovanja omogoča tudi ročno aktiviranje gašenja. Sistem je primeren za požarno varovanje lakirnic, transformatorjev (zunanje in notranje), hidravličnih agregatov, strojev za preoblikovanje plastike (stroji za vakumiranje), skladišč vnetljivih tekočin, v lesnopredelovalni industriji (filtri itd.), skladišč, predorov (v preizkušanju), idr. 


Prednosti

  • Samodejna aktivacija.

  • Tekočina Bonpet ne povzroča dodatne škode, ostanek tekočine se enostavno pobrisše.

  • Gasilna tekočina Bonpet je ljudem in okolju prijazna.

  • Ob rednem vzdrževanju- najmanj 20-letna življenjska doba.

  • Stroške vzdrževanja določimo s pogodbo.

  • Brezplačno svetovanje in ogled.

  • Slovenski izdelek.

Odoo • Text and Image

Način delovanja

Princip delovanja je gašenje z razprševanjem gasila. Ob tem upoštevamo postavitev cevovodov in razmeščanje šob kot pri sistemu za razprševanje vode, razlika je samo v količini gasil. Razprševanje vode ima predvsem nalogo, da omogoči posredovanje gasilcev, zato ima po normativu zahtevano tudi daljši čas razprševanja. Razprševanje gasilne tekočine Bonpet pa ima za glavno nalogo pogasitev požara, zaradi njene učinkovitosti pa zadošča bistveno krajši čas razprševanja tekočine (do 20 sekund) in ni potrebno zalivanje, kot pri vodi. Zaradi izrednih sposobnosti gašenja se zato v rezervoarju (po izračunu glede na površino gašenja) nahaja presenetljivo majhna količina gasilne tekočine Bonpet.

Dušik kot potisni plin gasilne tekočine preko pripravne grupe na jeklenki, tlačnega stikala in elektromagnetnega ventila ustvari tlak v rezervoarju z gasilno tekočino Bonpet. Izpust gasilne tekočine Bonpet v sistem cevovoda pa poteka preko avtomatiziranega krogelnega ventila. Ta ventil s pnevmatskim pogonom se odpira s signalom iz naprave za javljanje požara in s tem omogoči pretok gasilni tekočini do šob v coni gašenja, kjer je prišlo do odkritja požara.

Enoconski gasilni sistem

Vgrajeni gasilni sistem Bonpet z eno cono gašenja. 

Odoo • Text and Image

Večconski gasilni sistem

Vgrajeni stabilni sistem Bonpet lahko pokriva tudi več con gašenja, kar omogoča, da so lahko različna območja požarne nevarnosti v celoti pokrita pod enim sistemom. 

Odoo • Text and Image

Oglejte si video primere delovanja stabilnega sistema Bonpet

 
 

Predstavitev

Prikaz delovanja vgrajene gasilne naprave. 

 
 

 
 

Simulacija gašenja

Prikaz gašenja stabilnega sistema. 

 
 

Prikaz gašenja

Prikaz aktivacije stabilnega sistema.