Sodelovanje s SPIRIT  

1. KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREKO SHOWROOMOV V TUJINI

Namen operacije je krepitev trženja blagovne znamke BONPET in promoviranje samodejnih gasilnih ampul Bonpet na hrvaškem trgu.

Cilj javnega razpisa je višja dodana vrednost v podprtih podjetjih, krepitev končnih produktov slovenskih podjetij na tujih trgih in pozicioniranje proizvodov slovenskih podjetij višje v globalnih verigah vrednosti, kar prispeva k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Več si lahko preberete na:    www.eu-skladi.si
2. VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« 

Operacija »E-Poslovanje BONPET SYSTEMS« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji, 

  • Digitalizacija nastopov na sejmih,

  • Spletne strani za tuje trge,

  • Spletne trgovine, 

  • Produktno-prodajni video, 

  • Krepitev kompetenc-usposabljanj.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnosti. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Več si lahko preberete na:  www.eu-skladi.si